preloader

Lūdzu, uzgaidiet

Visi produkti
Visi produkti
OCTENISEPT 1mg / 20 mg /ml uz ādas lietojams šķīdums, 250 ml, N1
OCTENISEPT 1mg / 20 mg /ml uz ādas lietojams šķīdums, 250 ml, N1

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI.

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma!
Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

OCTENISEPT 1mg / 20 mg /ml uz ādas lietojams šķīdums, 250 ml, N1

Bezrecepšu zāles
Produkta kods: 85512
Produkta zīmols: SCHUELKE
Octenisept ir antiseptisks šķīdums, kas satur aktīvās vielas ar antiseptiskām īpašībām  oktenidīna dihidrohlorīdu un fenoksietanolu.
11,44 €
Prece ir noliktavā

Produkta attēls var atšķirties no reālā produkta izskata.

Vairāk par iespējamajiem piegādes veidiem

Bieži iegādājās kopā

Octenisept ir antiseptisks šķīdums, kas satur aktīvās vielas ar antiseptiskām īpašībām  oktenidīna dihidrohlorīdu un fenoksietanolu.


Octenisept ir antiseptisks šķīdums, kas satur aktīvās vielas ar antiseptiskām īpašībām  oktenidīna dihidrohlorīdu un fenoksietanolu. Octenisept ir iedarbīgs pret gramnegatīvajām un grampozitīvajām baktērijām, un sēnītēm.

 

Octenisept lieto:

 

 • atkārtotai, īslaicīgai antiseptiskai mazu un virspusēju brūču kopšanas papildterapijai,
 • atkārtotai, īslaicīgai starppirkstu  sēnīšu infekcijas papildterapijai,
 • atkārtotai, īslaicīgai gļotādu un blakus esošās ādas sagatavošanai pirms diagnostiskām un ķirurģiskām procedūrām, lietošanai uz vai ap dzimumorgāniem un izvadorgāniem, tai skaitā pirms urīnpūšļa katetra ievietošanas un lietošanai mutes dobumā.

 

            Octenisept var lietot pieaugušajiem un bērniem bez vecuma ierobežojuma.

Octenisept ir antiseptisks šķīdums, kas satur aktīvās vielas ar antiseptiskām īpašībām  oktenidīna dihidrohlorīdu un fenoksietanolu. Octenisept ir iedarbīgs pret gramnegatīvajām un grampozitīvajām baktērijām, un sēnītēm.

 

Octenisept lieto:

 

 • atkārtotai, īslaicīgai antiseptiskai mazu un virspusēju brūču kopšanas papildterapijai,
 • atkārtotai, īslaicīgai starppirkstu  sēnīšu infekcijas papildterapijai,
 • atkārtotai, īslaicīgai gļotādu un blakus esošās ādas sagatavošanai pirms diagnostiskām un ķirurģiskām procedūrām, lietošanai uz vai ap dzimumorgāniem un izvadorgāniem, tai skaitā pirms urīnpūšļa katetra ievietošanas un lietošanai mutes dobumā.

 

            Octenisept var lietot pieaugušajiem un bērniem bez vecuma ierobežojuma.

Nelietojiet Octenisept šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret oktenidīna dihidrohlorīdu, fenoksietanolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 

-      vēdera dobumā (piemēram, operācijas laikā) vai urīnpūslī. Nelietojiet uz bungādiņas.

 

            Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pirms Octenisept lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

 

Lai izvairītos no audu bojājuma, zāles nedrīkst injicēt vai lietot audos zem spiediena. Jānodrošina atbilstoša brūču dobumu drenāža (piemēram, ar elastīgu drenāžas cauruli).

 

 • Izvairieties no Octenisept norīšanas lielā daudzumā vai ievadīšanas asins plūsmā, piemēram, nejauši injicējot.

 

 • Ja Octenisept nonāk saskarē ar anjonu virsmas aktīvām vielām (ziepēm, mazgāšanas līdzekli), tā aktīvā viela oktenidīna dihidrohlorīds var zaudēt efektivitāti.

 

 • Jālieto piesardzīgi jaundzimušajiem, it īpaši priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem. Octenisept var izraisīt nopietnus ādas bojājumus. Noslaukiet zāļu atliekas un nodrošiniet, lai šķīdums nepaliktu uz ādas ilgāk kā nepieciešams (tai skaitā materiāli, uz kuriem nopilējis šķīdums un kas tieši saskaras ar pacientu).

 

 • Jāizvairās no Octenisept lietošanas acī. Ja zāles nokļuvušas acīs, nekavējoties skalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu.

 

 

            Citas zāles un Octenisept

            Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

            Nelietojiet Octenisept ādas apvidu tuvumā, kas apstrādāti ar antiseptiskiem (dezinfekcijas) līdzekļiem, kuru sastāvā ir povidona jods, jo robežapvidi var iekrāsoties izteikti brūnā vai violetā krāsā.

 

            Nelietojiet Octenisept kopā ar anjonu virsmas aktīvām vielām (ziepēm, mazgāšanas līdzekli), jo tās var samazināt vai neitralizēt zāļu iedarbību.

 

         

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

 

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

            Pašreizējā pieredze par Octenisept lietošanu cilvēkiem grūtniecības laikā neliecina par kaitīgu iedarbību.

 

Dati par Octenisept lietošanu barošanas ar krūti periodā nav pieejami.

 

Datu par Octenisept ietekmi uz fertilitāti nav.

 

            Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

            Octenisept neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus

Vienmēr lietojiet šīs zāles  tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai  kā  ārsts vai farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 • Lietošanas veids

Octenisept lieto vienu reizi dienā uz apstrādājamā apvidus, nodrošinot pilnīgu tā samitrināšanu.

 

Šķīdums ir paredzēts tikai lokālai lietošanai, un to nedrīkst ievadīt audos, piemēram, ar šļirci.

 

Rūpīgi apstrādājiet dezinficējamo virsmu ar vismaz 2 šķīdumā samērcētiem tamponiem, vienu pēc otra, un nodrošiniet pilnīgu samitrināšanu. Octenisept var arī izsmidzināt uz gļotādām, ādas un brūcēm, kuras ir grūti aizsniegt.

Ir iespējama arī mutes_  dobuma skalošana, bet tā jāizmanto tikai gadījumos, kad nepieciešams apstrādāt visu mutes dobumu. Tādā gadījumā mutes dobuma skalošanai izmantojiet 20 ml šķīduma, skalojot 20 sekundes.

 

Papildterapijai starppirkstu sēnīšu infekcijas gadījumos zāles jāizsmidzina uz bojātajiem apvidiem no rīta un vakarā.

 

 • Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem ir vienāda.

 

 • Efektivitāte

            Lūdzu, atcerieties, ka pilnai šķīduma iedarbībai pēc lietošanas un pirms citu pasākumu veikšanas nepieciešamas vismaz 1-2 minūtes kontaktlaika. Lai panāktu vēlamo iedarbību, lūdzu, ievērojiet visus šos norādījumus jebkādos apstākļos.

 

 • Ārstēšanas ilgums

            Octenisept jālieto tikai ierobežotu laika periodu, jo līdz šim esošie pētījuma dati attiecas tikai uz nepārtrauktu apstrādes laiku ne ilgāku par 14 dienām.

 

 • Ja esat lietojis Octenisept vairāk nekā noteikts

            Datu par pārdozēšanu nav. Ja zāles lieto atbilstoši norādījumiem, pārdozēšana ir maz iespējama.

 

            Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

           

Iespējamās blakusparādības

Reti (var ietekmēt 1-10 no 10 000 cilvēkiem)

Dedzināšana, apsārtums, nieze un siltums lietošanas vietā.

Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Alerģiska kontaktreakcija, piemēram, pārejošs apsārtums lietošanas vietā.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Nesasaldēt.

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 1 gads, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C.

 

            Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojiet. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Ko Octenisept satur

           

            Aktīvā viela ir oktenidīna dihidrohlorīds (1 mg/ml) un fenoksietanols (20 mg/ml).

Citas sastāvdaļas ir: kokamīdpropilbetaīna šķīdums, nātrija glikonāts, glicerīns  85%, nātrija hlorīds, 10 % nātrija hidroksīda šķīdums, attīrīts ūdens.

 

 

            Octenisept ārējais izskats un iepakojums

           

Octenisept ir dzidrs vai gandrīz dzidrs bezkrāsains šķīdums, praktiski bez smaržas, kas pieejams iepakojumos pa 50 ml un 250 ml:

50 ml: balta polietilēna (augsta blīvuma) pudele ar baltu, drošu, manuālu izsmidzināšanas sūkni no polietilēna (zema blīvuma) un polipropilēna. Pudele ir iepakota kartona kastītē.

250ml: balta, apaļa polietilēna (augsta blīvuma) pudele ar baltu, drošu, manuālu izsmidzināšanas sūkni no polietilēna (zema blīvuma) un polipropilēna vai ar baltu, drošu, noplēšamu polipropilēna vāciņu.

           

Visi iepakojumu lielumi tirgū var nebūt pieejami.

           

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Interlux, SIA

Noliktavu iela 9, Dreiliņi,

Stopiņu novads, LV-2130,

Latvija

Tālr. 67795240

Fakss 67795241

E-pasts: [email protected]

 

 

 

Ražotājs

            Schülke & Mayr GmbH

            Robert-Koch-Str. 2

            D-22851 Norderstedt

Vācija

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2020

OCTENISEPT 1mg / 20 mg /ml uz ādas lietojams šķīdums, 250 ml, N1
OCTENISEPT 1mg / 20 mg /ml uz ādas lietojams šķīdums, 250 ml, N1
11,44 €
11,44 €
Prece ir noliktavā
Brīdinājumi:

Nelietojiet Octenisept šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret oktenidīna dihidrohlorīdu, fenoksietanolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 

-      vēdera dobumā (piemēram, operācijas laikā) vai urīnpūslī. Nelietojiet uz bungādiņas.

 

            Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pirms Octenisept lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

 

Lai izvairītos no audu bojājuma, zāles nedrīkst injicēt vai lietot audos zem spiediena. Jānodrošina atbilstoša brūču dobumu drenāža (piemēram, ar elastīgu drenāžas cauruli).

 

 • Izvairieties no Octenisept norīšanas lielā daudzumā vai ievadīšanas asins plūsmā, piemēram, nejauši injicējot.

 

 • Ja Octenisept nonāk saskarē ar anjonu virsmas aktīvām vielām (ziepēm, mazgāšanas līdzekli), tā aktīvā viela oktenidīna dihidrohlorīds var zaudēt efektivitāti.

 

 • Jālieto piesardzīgi jaundzimušajiem, it īpaši priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem. Octenisept var izraisīt nopietnus ādas bojājumus. Noslaukiet zāļu atliekas un nodrošiniet, lai šķīdums nepaliktu uz ādas ilgāk kā nepieciešams (tai skaitā materiāli, uz kuriem nopilējis šķīdums un kas tieši saskaras ar pacientu).

 

 • Jāizvairās no Octenisept lietošanas acī. Ja zāles nokļuvušas acīs, nekavējoties skalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu.

 

 

            Citas zāles un Octenisept

            Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

            Nelietojiet Octenisept ādas apvidu tuvumā, kas apstrādāti ar antiseptiskiem (dezinfekcijas) līdzekļiem, kuru sastāvā ir povidona jods, jo robežapvidi var iekrāsoties izteikti brūnā vai violetā krāsā.

 

            Nelietojiet Octenisept kopā ar anjonu virsmas aktīvām vielām (ziepēm, mazgāšanas līdzekli), jo tās var samazināt vai neitralizēt zāļu iedarbību.

 

         

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

 

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

            Pašreizējā pieredze par Octenisept lietošanu cilvēkiem grūtniecības laikā neliecina par kaitīgu iedarbību.

 

Dati par Octenisept lietošanu barošanas ar krūti periodā nav pieejami.

 

Datu par Octenisept ietekmi uz fertilitāti nav.

 

            Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

            Octenisept neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus

Preču forma: uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums

Vienmēr lietojiet šīs zāles  tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai  kā  ārsts vai farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 • Lietošanas veids

Octenisept lieto vienu reizi dienā uz apstrādājamā apvidus, nodrošinot pilnīgu tā samitrināšanu.

 

Šķīdums ir paredzēts tikai lokālai lietošanai, un to nedrīkst ievadīt audos, piemēram, ar šļirci.

 

Rūpīgi apstrādājiet dezinficējamo virsmu ar vismaz 2 šķīdumā samērcētiem tamponiem, vienu pēc otra, un nodrošiniet pilnīgu samitrināšanu. Octenisept var arī izsmidzināt uz gļotādām, ādas un brūcēm, kuras ir grūti aizsniegt.

Ir iespējama arī mutes_  dobuma skalošana, bet tā jāizmanto tikai gadījumos, kad nepieciešams apstrādāt visu mutes dobumu. Tādā gadījumā mutes dobuma skalošanai izmantojiet 20 ml šķīduma, skalojot 20 sekundes.

 

Papildterapijai starppirkstu sēnīšu infekcijas gadījumos zāles jāizsmidzina uz bojātajiem apvidiem no rīta un vakarā.

 

 • Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem ir vienāda.

 

 • Efektivitāte

            Lūdzu, atcerieties, ka pilnai šķīduma iedarbībai pēc lietošanas un pirms citu pasākumu veikšanas nepieciešamas vismaz 1-2 minūtes kontaktlaika. Lai panāktu vēlamo iedarbību, lūdzu, ievērojiet visus šos norādījumus jebkādos apstākļos.

 

 • Ārstēšanas ilgums

            Octenisept jālieto tikai ierobežotu laika periodu, jo līdz šim esošie pētījuma dati attiecas tikai uz nepārtrauktu apstrādes laiku ne ilgāku par 14 dienām.

 

 • Ja esat lietojis Octenisept vairāk nekā noteikts

            Datu par pārdozēšanu nav. Ja zāles lieto atbilstoši norādījumiem, pārdozēšana ir maz iespējama.

 

            Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

4.         Iespējamās blakusparādības

 

            Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

           

Iespējamās blakusparādības

Reti (var ietekmēt 1-10 no 10 000 cilvēkiem)

Dedzināšana, apsārtums, nieze un siltums lietošanas vietā.

Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Alerģiska kontaktreakcija, piemēram, pārejošs apsārtums lietošanas vietā.

 

 

 

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir tāda pati kā pieaugušajiem.

 

           

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

 

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Aktīvā viela ir oktenidīna dihidrohlorīds (1 mg/ml) un fenoksietanols (20 mg/ml).

Citas sastāvdaļas ir: kokamīdpropilbetaīna šķīdums, nātrija glikonāts, glicerīns  85%, nātrija hlorīds, 10 % nātrija hidroksīda šķīdums, attīrīts ūdens.

Kopā iegādātās preces

Līdzīgi produkti