preloader

Lūdzu, uzgaidiet

Noteikumi

Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums:

Noteikumi – noteikumi, to grozījumi, papildinājumi, kuri ir publicēti AZETA interneta aptiekas tīmekļa vietnē www.azeta.lv.

Pārdevējs –AZETA, SIA, reģ. Nr. 40203024732, juridiskā adrese: Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80006960, e-pasts: [email protected].

Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona (kuras vārdā rīkojas tās pilnvarots pārstāvis), kura  tīmekļa vietnē ar vai bez reģistrācijas veic Pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām Precēm. Juridisko personu tiesībām iegādāties bezrecepšu zāles pastāv Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

Tīmekļa vietne - tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.azeta.lv, kurā Pircējam tiek nodrošināta iespēja veikt Preču pasūtījumus un maksājumus par pasūtītajām precēm tiešsaistes režīmā, kā arī izvēlēties citus maksājumu veidus, sev vēlamo Preču saņemšanas veidu.

Interneta aptieka - Pārdevēja struktūrvienība “Aptieka – 63”, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir Mārupes iela 35, Rīga, LV-1002, licence: A00709 un tīmekļa vietnes adrese:  www.azeta.lv, tālrunis Interneta aptiekā: 8000 6960,  fakss Interneta aptiekā: 67860628, e-pasts: [email protected]. Pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni”, struktūrvienība īsteno Interneta aptiekas darbību un nodrošina farmaceitiskās konsultācijas Pircējiem.

Aptieka – jebkura Pārdevēja vai tā sadarbības partnera aptieka, kurā Pircējs var uz vietas saņemt Pasūtījumā norādītās preces, ja tas ir izvēlējies šādu Preču saņemšanas veidu.

Preces – jebkuras redzamā veidā Interneta aptiekas tīmekļa vietnē izvietotas preces, kuras Pircējam ir iespējams pasūtīt un iegādāties.

Bezrecepšu zāles – preces, kuras ir Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, un kuras Pircējs Interneta aptiekas tīmekļa vietnē var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes. Pirms zāļu lietošanas pircējam ir iespēja saņemt bezmaksas farmaceita konsultāciju par konkrētajām zālēm un ir jāievēro sekojošais: „Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms uzsākt zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu!”

Uztura bagātinātāji – preces, kuras ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā iekļauti uztura bagātinātāji. Pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir jāņem vērā sekojošais: “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!”

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot preču atgriešanu.

Pasūtījums – Interneta aptiekas tīmekļa vietnē www.azeta.lv Pircēja tiešsaistē veikts pasūtījums, kurā Pircējs norāda: Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, Pasūtījuma samaksas veidu, Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums ir pilnīgi izpildīts, kad Pircējs ir saņēmis Preces un veicis samaksu pilnā apmērā par Pasūtījumā norādītajām Precēm un izvēlēto Preču piegādes veidu, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem samaksas veidiem.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurš Pircējam nodrošina iespēju iekļaut vai dzēst Preces no izvēlēto Preču saraksta pirms Pasūtījuma pabeigšanas. Iepirkuma grozā iekļauto preču pieejamība netiek garantēta līdz brīdim, kad Pasūtījums ir pilnīgi pabeigts.

Reģistrēts lietotājs – Pircējs, kurš ir izvēlējies veikt reģistrāciju Tīmekļa vietnē un dot piekrišanu konta personas datu apstrādei, sniedzot par sevi ziņas standartizētas anketas veidā, lai nodrošinātu Pircēja identifikāciju Interneta aptiekā, papildu funkcionalitāti Tīmekļa vietnē, kura nav pieejama nereģistrētiem lietotājiem un citas priekšrocības, turpinot lietot Tīmekļa vietni. Reģistrēts lietotājs var jebkurā laikā atcelt doto piekrišanu konta personas datu apstrādei Tīmekļa vietnē, pieprasot dzēst tā Tīmekļa vietnes reģistrēto kontu.

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kurš, veicot reģistrāciju Tīmekļa vietnē, skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt no Pārdevēja un/vai tā sadarbības partneriem sekojošu informāciju: mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem. Reģistrēts lietotājs Tīmekļa vietnē var jebkurā laikā mainīt augstāk minēto piedāvājumu saturu, atbilstoši piedāvātajām iespējām, vai atteikties no šādas informācijas saņemšanas kopumā.

Pasūtījuma pieņemšana – automātisks paziņojums Pircējam no Interneta aptiekas sistēmas, ka Pircēja veiktais pasūtījums Tīmekļa vietnē ir pieņemts un sākta tā komplektēšana, kas tiek Pircējam izsūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības - Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā definēta kā „patērētājs”) tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā no Preces piegādes dienas), nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Atlaižu kupons – Mārketinga kampaņu laikā, veicot Pasūtījumu, Pircējam var tikt piedāvāta iespēja izmantot Kuponu papildu atlaides iegūšanai. Katras kuponu kampaņas noteikumi un darbības laiks tiek individuāli norādīts uz drukāta kupona vai digitālajā komunikācijā. Pircējs var ievadīt Kupona kodu pirkuma Grozā pirms pasūtījuma veikšanas tam paredzētajā laukā. Ja Kupona nosacījumi neatbildīs Groza saturam, būs iztecējis to derīguma termiņš vai tas citādi nebūs atbilstošs, Pircējs tiek par to informēts ar vizuālu brīdinājumu.

SIA, AZETA patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt akcijas noteikumus vai pārtraukt šīs akcijas norisi.


1. Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie Noteikumi paredz vispārējos Interneta aptiekas www.azeta.lv darbības noteikumus. Noteikumi piemērojami, ja Pircējs izvēlas un iegādājas Interneta aptiekā piedāvātās preces un pakalpojumus vai jebkādā citā veidā izmanto Interneta aptiekas sniegtos pakalpojumus. Informācija par Pircēja personas datu apstrādi, lietojot Interneta aptieku, ir ietverta Privātuma politikā, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē.

1.2.     Izmantojot Interneta aptiekas Tīmekļa vietni jebkādā veidā, Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties Interneta aptiekā – tas atbilst šajos Noteikumos noteiktajai Pircēja definīcijai.

1.3.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumiem, to grozījumiem vai papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē un tie stājas spēkā to publicēšanas dienā, izņemot, ja Noteikumi nenosaka citādi.

1.4.     Ja Pasūtījums ir pieņemts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti tie noteikumi, kuri bija spēkā līdz Pasūtījuma pieņemšanas brīdim, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5.     Ja Pircējs nav iepazinies un (vai) pilnīgi vai daļēji nepiekrīt Noteikumiem, tad Pircējam nebūs iespējams veikt Preču pasūtījumu Interneta aptiekā. Pircējam veicot pasūtījumu Interneta aptiekā, uzskatāms, ka tas ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, kā arī ir informēts par personas datu apstrādi, iepazīstoties ar Privātuma politiku.

1.6.     Preču cenas Interneta aptiekā norādītas Eiro ar PVN, ar katrai precei piemērojamo PVN likmi.

           1.6.1.     Pārdevējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam, ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kuras ir spēkā Pasūtījuma pilnīgas pabeigšanas brīdī.

1.7.     Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē Pircējs Preču Pasūtījumus var veikt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrācijas.

           1.7.1.     Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, tad Tīmekļa vietnes sākumlapā jāizvēlas poga “Pievienoties” un sadaļā “Jaunu pircēju reģistrācija” jāaizpilda pieprasītā informācija. Pēc reģistrācijas apstiprināšanas, Pircējam ir iespēja norādīt papildu (ne obligātu) informāciju, ja tas vēlas saņemt personalizētus piedāvājumus.

           1.7.2.     Veicot reģistrāciju, Pircējam ir iespēja izvēlēties saņemt informāciju un piedāvājumus no Pārdevēja (un) vai tā partneriem. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt šādu informāciju, tad šāds Reģistrēts lietotājs šo Noteikumu kontekstā uzskatāms par Lojalitātes programmas klientu. Atkarībā no informācijas, kuru Pircējs ir izvēlējies saņemt, Pārdevējs Lojalitātes programmas ietvaros var izsūtīt Pircējam informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz pirkumu vēsturi, informāciju un piedāvājumus no Pārdevēja sadarbības partneriem.

2. Katalogs, preces, preču cenas

2.1.       Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Faktiski piegādātās Preces vai to iepakojumi var atšķirties no ilustrācijās norādītajiem pēc to lieluma vai izskata, tomēr Pārdevējs darīs maksimāli iespējamo, lai šādu atšķirību nebūtu vai tās būtu minimālas.

2.2.       Jebkāda un jebkādā formātā Tīmekļa vietnē izvietotā informācija jeb saturs, tajā skaitā, bet ne tikai, fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli, ir Pārdevēja īpašums. Šāds saturs tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jebkādas darbības ar šo saturu, jebkādos nolūkos, var būt autortiesību vai citu tiesību aktu pārkāpums. Satura izmantošana, pārdošana, izplatīšana, pavairošana, atvasinātu darbu radīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

2.3.       Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes un (vai) citu izvēlēto pakalpojumu maksa tiek piemērota papildus Preču cenai. Uz doto brīdi spēkā esošā maksa par piegādi Pircējam tiek attēlota veicot Pasūtījumu, atkarībā no piegādes veida un vietas.

3. Iepirkumu grozs

3.1.       Iepirkumu grozs veidojas, Pircējam aplūkojot Preču katalogu un pievienojot izvēlētās preces grozam, nospiežot pogu “UZ GROZU”. Pievienojot preces iepirkumu grozam, Pasūtījums netiek veikts. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt – pievienot vai dzēst Preces.

3.2.       Preces Tīmekļa vietnē Pircējs var meklēt, izmantojot piedāvātās meklēšanas funkcijas. Preces var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem, piemēram: Nosaukums, Ražotājs, Preces veids, kategorija vai Cena.

3.3.       Pircējam veicot Pasūtījumu Tīmekļa vietnē ir jāpārliecinās par sniegtās informācijas pareizību un ( vai ) precizitāti. Neprecīzi, kļūdaini sniegta informācija var kavēt vai liegt Pārdevējam izpildīt Pasūtījumu.

3.4.       Pircējam, pēc Preču atlases veikšanas Iepirkumu grozā, Pasūtījuma veikšanai nepieciešams nospiest pogu “GROZS”, pēc kā tiks attēlotas visas līdz šim Iepirkumu grozam pievienotās preces. Lai uzsāktu Pasūtījuma veidošanu, Pircējam nepieciešams nospiest pogu “TURPINĀT”.

3.5.       Gadījumos, kad vairāki Pircēji vienlaicīgi ievietojuši Iepirkumu grozā vienu un to pašu preci, kuras pieejamais vienību skaits ir mazāks par Pircēju skaitu, veikt pasūtījumu būs iespējams tiem Pircējiem, kuri pirmie būs sākuši veikt un pabeiguši Pasūtījumu. Ja Iepirkumu grozā ievietotā prece kļūst izpārdota, tad vietnes automatizētā sistēma neatļaus pabeigt Pasūtījumu ar šo preci un vizuāli brīdinās Pircēju par izmaiņām Preču sarakstā un Pasūtījuma samaksas summā.

3.6.       Gadījumos, kad Pircējs preci ievietojis Iepirkumu grozā, bet vēl nav uzsācis Pasūtījuma veidošanu un šajā laika intervālā ir mainījusies preces cena, tad vietnes automatizētā sistēma vizuāli brīdinās Pircēju par izmaiņām Preču sarakstā un Pasūtījuma samaksas summā.

3.7.       Iepirkumu grozam pievienotie bezrecepšu medikamenti, pārtikas maisījumi zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam un piegādes izmaksas netiek ņemtas vērā dāvanu vai bezmaksas paraugu kritēriju izpildē.


4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

Veidojot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no Preču saņemšanas veidiem:

            1) Preču piegāde uz PĀRDEVĒJA SADARBĪBAS PARTNERA APTIEKU, ar kuru sarakstu un adresēm iespējams iepazīties veicot pasūtījumu.

            2) Preču piegāde uz Pircēja norādītu adresi ar kurjerdienesta starpniecību.

            3) Preču piegāde uz “DPD Pasta Stacija” – Pārdevēja sadarbības partnera Preču saņemšanas punktu, kurā Pircējam iespējams saņemt iegādātās Preces.

            4) Preču piegāde uz “Circle K” DUS - Pārdevēja sadarbības partnera Preču saņemšanas punktu, kurā Pircējam iespējams saņemt iegādātās Preces

            5) Preču piegāde uz “Omniva” – Pārdevēja sadarbības partnera Preču saņemšanas punktu, kurā Pircējam iespējams saņemt iegādātās Preces

5. Apmaksas noteikumi

5.1. Pircējs var apmaksāt Pasūtījumu sekojošos veidos:

            1) Ar VISA/MasterCard norēķinu kartēm veikt apmaksu tiešsaistē, Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē.

            2) Izmantojot kādu no piedāvātajām Internetbanku sistēmām. Piedāvātās sistēmas – DNB, Swedbank, SEB, Citadele , Revolut.

            3) Ja ir izvēlēts Preču piegādes pakalpojums uz Pircēja norādītu adresi ar kurjerdienesta starpniecību, tad Pircējam ir iespējams Pasūtījumu apmaksāt ar VISA/MasterCard maksājumu karti preci saņemot. Šim piegādes veidam  apmaksa ar skaidru naudu nav iespējama.

6. Pasūtījuma izpilde

6.1.       Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks ir atkarīgs no izvēlētā Preču saņemšanas veida un laika, kad Pasūtījums ir veikts.

6.2.       Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs veicis un pilnībā pabeidzis Pasūtījumu, kā arī saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu ar e-pasta palīdzību.

6.3.     Ja Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu  saņemt Preces Pārdevēju sadarbības partneru aptiekās- Pircējs var doties uz Aptieku un saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā Aptiekas darba laika ietvaros pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis automātisko paziņojumu par piegādātu pasūtījumu.

6.4.       Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces ar kurjer dienesta starpniecību, tad:

              6.4.1.    pasūtītās preces tiks piegādātas uz Pircēja Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc Pasūtījuma apstiprināšanas;

              6.4.2.    pirms Preču piegādes Pircēja norādītajā adresē, kurjers sazinās ar Pircēju piegādes vietas un laika precizēšanai;

              6.4.3.    ja Pircējs nav sastopams Pasūtījumā norādītajā adresē tajā laikā, par kādu tas vienojies ar kurjeru, Pārdevējs neuzņemas atbildību par kavētu Preces piegādi vai nepiegādātu Preci;

             6.4.4.    ja tika uzsākta preču piegādes pakalpojuma veikšana, bet tas nebija pilnīgi izpildāms Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, norādīta nepareiza piegādes adrese), tad samaksa par šo piegādes pakalpojumu Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, Pircējam netiek atgriezta.

6.5.       Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces kādā no “DPD Pasta Stacija”, “Circle K” vai citiem Pasūtījuma noformēšanas brīdī izvēlei pieejamajiem Preču saņemšanas punktiem, tad, saņemot informatīvu SMS īsziņu par sūtījuma atrašanos attiecīgajā saņemšanas punktā, Pircējs var doties saņemt iegādātās Preces.

6.6.       Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes pakalpojumu sniedzēju piegādes kavējumiem, neatkarīgi no iemesliem vai apstākļiem, kuru dēļ tie radušies.

7. Preču saņemšana

7.1.       Piegādātās preces Pircējs saņem kartona kastē vai kādā citā aizsargājošā ārējā iepakojumā.

7.2.    Pirkumu apliecinošs dokuments – pavadzīme, Pircējam, neatkarīgi no samaksas vai piegādes veida, tiek sagatavota un izsūtīta elektroniskā formā uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Elektroniskā pavadzīme derīga bez paraksta. Veicot Pasūtījumu Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski.

7.3.       Saņemot Preci Pārdevēja vai tā sadarbības partneru aptiekās, Pircējam ir nepieciešams nosaukt Pasūtījuma unikālo identifikācijas numuru.

7.4.       Pasūtītās Preces Pārdevēja vai tā sadarbības partneru aptiekās Pircējs var saņemt pats personīgi vai tā pilnvarota persona. Pilnvarotā persona ir tā, kura zina unikālo Pasūtījuma numuru.

8. Farmaceitiskās konsultācijas

8.1.       Pircējs ir tiesīgs saņemt un tam tiek nodrošināta iespēja pieprasīt bezmaksas farmaceita konsultācijas visu diennakti.

8.2.      Pircējs konsultāciju var saņemt sekojošos veidos: 1) zvanot pa tālruni 8000 6960; 2) izmantojot e-pasta saraksti – [email protected]; 3) izmantojot Tīmekļa vietnē Pircējam piedāvāto tiešsaistes sarakstes funkcionalitāti.

8.3.       Pārdevējs sniedz atbildi konsultācijas pieprasījumam 24 stundu laikā.

8.4.      Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai konsultāciju saturs tiek ierakstīts.

9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

9.1.     Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

9.2.     Atverot Preču iepakojumu (kartona kasti), Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

9.3.     Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

9.4.     Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju.

10. Garantija
10.1.  Garantija ir ražotāja apsolījums bez maksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

10.2.  Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.
 
11.  Atteikuma tiesības

11.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

11.2.  Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

(1) Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

(2) Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

(3) prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

11.3.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected] Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapa pieejama gan Tīmekļa vietnē, gan augstāk norādītajā adresē, gan  pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi [email protected]

11.4.  Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā vai nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā.

11.5.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

11.6.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.2. punktā norādītajiem gadījumiem.
 
12.  Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

12.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

12.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”.

12.3.  Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.
 
13.  Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

Ikviens Pircējs var izteikt Interneta aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Interneta aptiekas darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu [email protected]

14. Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi 

14.1.  Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrētas Bezrecepšu zāles un Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

14.2.  Pie katras no Bezrecepšu zālēm ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8. sadaļu).

14.3.  Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8. sadaļu).

15. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi 

15.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

15.2.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

15.3.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kuri Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

16. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

16.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

16.2.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, un, nepieciešamības gadījumā, tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

16.3.  Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

16.4.  Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

16.5.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

16.6.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

17. Strīdu risināšana

17.1.  Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

17.2.  Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

18. Citi noteikumi
Interneta aptiekas mājas lapu var apmeklēt izmantojot gan stacionāro vai portatīvo datoru, gan viedtālruni vai planšeti, ar šādām pārlūkprogrammām (pārlūkiem): Google Chrome versija 56 un jaunākas versijas, Mozilla Firefox versija 51 vai jaunāka versija, Safari versija 10.1 vai jaunāka versija, Internet Explorer 11 un mobilajām ierīcēm - Android versija 7.0 vai jaunāka, iOS versija 10.3.3 vai jaunāka.

Ainavas (horizontālais) skats netiek atbalstīts. Lūdzu, pagrieziet ierīci portreta (vertikālajā) skatā.