preloader

Пожалуйста, подождите

Все продукты
Все продукты
MICROLAX 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais šķīdums, N4
MICROLAX 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais šķīdums, N4
MICROLAX 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais šķīdums, N4

UZMANĪBU! Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

MICROLAX 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais šķīdums, N4

Безрецептурные медикаменты
Код товара: 18261
Бренд продукта: MICROLAX
Microlax rektālais šķīdums ir caurejas līdzeklis, ko lieto, lai novērstu aizcietējumu, kā arī zarnu iztīrīšanai pirms ķirurģiskām operācijām un diagnostiskām procedūrām, vai pirms dzemdībām.
6,71 €
Товар на складе

Изображение продукта может отличаться от реального продукта.

. Подробнее о возможных способах доставки

Часто покупают вместе

Внимание!

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Microlax rektālais šķīdums ir caurejas līdzeklis, ko lieto, lai novērstu aizcietējumu, kā arī zarnu iztīrīšanai pirms ķirurģiskām operācijām un diagnostiskām procedūrām, vai pirms dzemdībām.


Microlax rektālais šķīdums ir caurejas līdzeklis, ko lieto, lai novērstu aizcietējumu, kā arī zarnu iztīrīšanai pirms ķirurģiskām operācijām un diagnostiskām procedūrām, vai pirms dzemdībām. Microlax ievada taisnajā zarnā.

Microlax rektālais šķīdums mīkstina un sašķidrina izkārnījumus, tādējādi veicinot vēdera izeju.

 

Reklāmas devējs – Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā.

Microlax rektālais šķīdums ir caurejas līdzeklis, ko lieto, lai novērstu aizcietējumu, kā arī zarnu iztīrīšanai pirms ķirurģiskām operācijām un diagnostiskām procedūrām, vai pirms dzemdībām. Microlax ievada taisnajā zarnā.

Microlax rektālais šķīdums mīkstina un sašķidrina izkārnījumus, tādējādi veicinot vēdera izeju.

Nelietojiet Microlax šādos gadījumos:

-           ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām vai kādu citu Microlax sastāvdaļu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir resnās zarnas slimība, citu zarnu daļu slimības, akūta zarnu nosprostošanās (obstrukcija) vai simptomi saglabājas.

Jāizvairās no ilgstošas zāļu lietošanas.

 

Citas zāles un Microlax

Lietojot sorbītu kopā ar nātrija polistirēna sulfonātu (perorāla vai rektāla ievadīšana), var attīstīties zarnu nekrozes risks.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles drīkst lietot grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zālēm nav ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Microlax satur sorbīnskābi, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

Cik liela deva jāievada?

 

Parastā deva ir vienas Microlax rektālā šķīduma saturs, ko ievada taisnajā zarnā tad, kad radusies nepieciešamība.

 

Kā zāles jāievada?

Microlax ievadīšana ir vienkārša:

  1. Pagrieziet un noņemiet uzgaļa galu
  2. Viegli saspiediet tūbu, lai ar Microlax pilienu ieziestu uzgali un tādējādi atvieglotu ievadīšanu.
  3. Uzgali visā garumā ievadiet taisnajā zarnā.

Uzmanību! Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, uzgali ievadīt tikai līdz pusei (skatīt atzīmi uz uzgaļa).

 

  1. Saspiežot tūbu, izspiediet visu klizmas saturu
  2. Izņemiet uzgali, turot tūbu cieši saspiestu.

 

Parasti iedarbība sākas 5 līdz 15 minūšu laikā.

Tāpat kā citas zāles arī Microlax rektālais šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži (≥1/10),

Bieži (≥1/100, <1/10),

Retāk (≥1/1000, <1/100),

Reti (≥1/10 000, <1/1000),

Ļoti reti (<1/10 000),

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

 

Kategorija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Nav zināmi

Sāpes vēdera dobumāa, anorektāls diskonforts, šķidri izkārnījumi

Imūnās sistēmas  traucējumi

Nav zināmi

Hipersensitivitātes reakcijas (piemēram, nātrene)

a: Ieskaitot diskomfortu vēdera dobumā, sāpes vēdera dobumā un sāpes vēdera dobuma augšējā daļā.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

 

Uzglabājiet zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Ko Microlax satur

Aktīvās vielas: 1 ml šķīduma satur 9 mg nātrija laurilsulfoacetāta, 90 mg nātrija citrāta, 625 mg sorbīta.

Citas sastāvdaļas: sorbīnskābe (E200), glicerīns, ūdens.

 

Microlax izskats un iepakojums

Microlax ir bezkrāsains, viskozs šķidrums, kas satur sīkus gaisa burbulīšus un iepildīts 5 ml mikroklizmas tūbās ar uzgali.

Pieejami iepakojumi ar 4 vai 12 tūbām pa 5 ml katra.

 

Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks:

McNeil AB, SE-25109 Norrborplatsen 2, Helsingborg, Zviedrija

 

Zāļu ražotājs:

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr 45 071 Orleans cedex 2, Francija

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2020

MICROLAX 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais šķīdums, N4
MICROLAX 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais šķīdums, N4
6,71 €
6,71 €
Товар на складе
Предупреждения:

Nelietojiet Microlax šādos gadījumos:

-           ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām vai kādu citu Microlax sastāvdaļu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir resnās zarnas slimība, citu zarnu daļu slimības, akūta zarnu nosprostošanās (obstrukcija) vai simptomi saglabājas.

Jāizvairās no ilgstošas zāļu lietošanas.

 

Citas zāles un Microlax

Lietojot sorbītu kopā ar nātrija polistirēna sulfonātu (perorāla vai rektāla ievadīšana), var attīstīties zarnu nekrozes risks.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles drīkst lietot grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zālēm nav ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Microlax satur sorbīnskābi, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

Форма товара: раствор для использования ректально

Cik liela deva jāievada?

 

Parastā deva ir vienas Microlax rektālā šķīduma saturs, ko ievada taisnajā zarnā tad, kad radusies nepieciešamība.

 

Kā zāles jāievada?

Microlax ievadīšana ir vienkārša:

  1. Pagrieziet un noņemiet uzgaļa galu
  2. Viegli saspiediet tūbu, lai ar Microlax pilienu ieziestu uzgali un tādējādi atvieglotu ievadīšanu.
  3. Uzgali visā garumā ievadiet taisnajā zarnā.

Uzmanību! Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, uzgali ievadīt tikai līdz pusei (skatīt atzīmi uz uzgaļa).

 

  1. Saspiežot tūbu, izspiediet visu klizmas saturu
  2. Izņemiet uzgali, turot tūbu cieši saspiestu.

 

Parasti iedarbība sākas 5 līdz 15 minūšu laikā.

Aktīvās vielas: 1 ml šķīduma satur 9 mg nātrija laurilsulfoacetāta, 90 mg nātrija citrāta, 625 mg sorbīta.

Citas sastāvdaļas: sorbīnskābe (E200), glicerīns, ūdens.

Всего куплено товаров

Похожие товары