preloader

Lūdzu, uzgaidiet

Visi produkti
Visi produkti
ESSENTIALE FORTE N 300 mg cietās kapsulas, 100 gab., N1
ESSENTIALE FORTE N 300 mg cietās kapsulas, 100 gab., N1
ESSENTIALE FORTE N 300 mg cietās kapsulas, 100 gab., N1

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI.

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma!
Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ESSENTIALE FORTE N 300 mg cietās kapsulas, 100 gab., N1

Bezrecepšu zāles
Produkta kods: 81374
Produkta zīmols: ESSENTIALEFORTEN
Lieto, lai mazinātu simptomus, kas saistīti ar toksisku vai uztura izraisītu aknu bojājumu un hepatītu, piemēram, ēstgribas zudumu, spiediena sajūtu labajā paribē.
13,99 €
Prece ir noliktavā

Produkta attēls var atšķirties no reālā produkta izskata.

Vairāk par iespējamajiem piegādes veidiem

Bieži iegādājās kopā

Lieto, lai mazinātu simptomus, kas saistīti ar toksisku vai uztura izraisītu aknu bojājumu un hepatītu, piemēram, ēstgribas zudumu, spiediena sajūtu labajā paribē.


Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas lieto, lai mazinātu simptomus, kas saistīti ar toksisku vai uztura izraisītu aknu bojājumu un hepatītu, piemēram, ēstgribas zudumu, spiediena sajūtu labajā paribē.

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas ir paredzētas lietošanai pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem un pieaugušajiem.

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas lieto, lai mazinātu simptomus, kas saistīti ar toksisku vai uztura izraisītu aknu bojājumu un hepatītu, piemēram, ēstgribas zudumu, spiediena sajūtu labajā paribē.

Nelietojiet Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas šādos gadījumos:

  • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu – sojas pupiņu fosfolipīdiem, tajā skaitā fosfatidilholīnu,  vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, zemesriekstiem vai soju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Essentiale forte N 300 mg cieto kapsulu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas, jo tās satur sojas pupiņu eļļu. Papildterapija ar sojas pupiņu fosfolipīdiem ir attaisnojama tikai tad, ja terapijas laikā acīm redzami uzlabojas pašsajūta. Ja Essentiale forte N 300 mg cieto kapsulu lietošanas laikā simptomi paasinās vai rodas citi neskaidri simptomi, jākonsultējas ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Tā kā nav pietiekamu pētījumu par lietošanu bērniem, Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Citas zāles un Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nevar izslēgt Essentiale forte N 300 mg cieto kapsulu mijiedarbību ar antikoagulantiem (zāles, ko lieto, lai šķidrinātu asinis). Tādēļ var būt nepieciešama antikoagulantu devas pielāgošana.

Ja Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas lietojat vienlaicīgi ar zālēm, kas šķidrina asinis, Jums regulāri jākonsultējas ar ārstu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā nav pietiekami daudz pētījumu, lietošana bez ārsta uzraudzības grūtniecības laikā nav ieteicama.

Līdz šim sojas pupiņu produkti nav uzrādījuši risku bērna barošanas ar krūti laikā. Pietiekami pētījumi nav pieejami. Šo zāļu lietošana bērna barošanas ar krūti laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas satur sojas pupiņu eļļu un etilspirtu

Šīs zāles satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu (8,1 mg vienā kapsulā), kas ir mazāk par 100 mg.

Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju. 

 

Kapsulas jānorij nesakošļājot, ēdienreizes laikā kopā ar lielu šķidruma daudzumu (piemēram, uzdzerot glāzi ūdens).

Lietošanas ilgums nav ierobežots.

Blakusparādību biežuma klasifikācija:

ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem;

bieži: var skart 1 no 10 cilvēkiem;

retāk: var skart 1 no 100 cilvēkiem;

reti: var skart ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem;

ļoti reti: var skart ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem;

nav zināmi: (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Nav zināmi: kuņģa darbības traucējumi, mīksta vēdera izeja un caureja.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nav zināmi: alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi un nātrene, nieze.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Cietā kapsula ir iegarena, necaurspīdīga, haki krāsas kapsula ar medum līdzīgu pastveida masas pildījumu.

Kartona kastītē 30, 100 vai 250 cietās kapsulas PVH/PVDH/alumīnija blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

ESSENTIALE FORTE N 300 mg cietās kapsulas, 100 gab., N1
ESSENTIALE FORTE N 300 mg cietās kapsulas, 100 gab., N1
13,99 €
13,99 €
Prece ir noliktavā
Brīdinājumi:

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Essentiale forte N 300 mg cieto kapsulu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas, jo tās satur sojas pupiņu eļļu. Papildterapija ar sojas pupiņu fosfolipīdiem ir attaisnojama tikai tad, ja terapijas laikā acīm redzami uzlabojas pašsajūta. Ja Essentiale forte N 300 mg cieto kapsulu lietošanas laikā simptomi paasinās vai rodas citi neskaidri simptomi, jākonsultējas ar ārstu.

Preču forma: cietās kapsulas

Ieteicamā deva pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma (ķermeņa masa apmēram 43 kg).

Viena reizes deva: 2 cietās kapsulas (600 mg sojas pupiņu fosfolipīdu).

Kopējā dienas deva: 2 cietās kapsulas 3 reizes dienā (1800 mg sojas pupiņu fosfolipīdu).

Essentiale forte N 300 mg cietās kapsulas lieto, lai mazinātu simptomus, kas saistīti ar toksisku vai uztura izraisītu aknu bojājumu un hepatītu, piemēram, ēstgribas zudumu, spiediena sajūtu labajā paribē.

Kopā iegādātās preces

Līdzīgi produkti